maandag 25 november 2013

Ik ben wel in de wereld, maar niet van de wereld.


Het wordt me steeds duidelijker hoe groot de weerstand tegen zijnsontwikkeling is ook al is dat dé methoden waarmee het Zijn en daarmee dat waar we al sinds het begin van ons bestaan tevergeefs naar streven gerealiseerd wordt. Het belooft namelijk niet, zoals vele andere en wel "succesvolle" methoden, instant geluk en zakelijk succes. Bovendien vraagt het niet om een bepaalde (therapie)vorm, een bepaald handelen, maar slechts om bewustzijn, om bewust toelaten van de ervaring die het leven in het verloop van het leven aanreikt. En het biedt geen houvast in de vorm van regels. Die weerstand uit zich niet in anti-houdingen, maar in het volledig negeren ervan. Het is alsof er zich een vrijwel ondoordringbaar scherm tussen het Zijn en het niet-Zijn c.q. het ego bevindt. Alsof het zo ver van ieders bewustzijn is dat het niet opgemerkt kan worden. Enigszins vergelijkbaar met de indianen in Amerika die, naar verluidt, de schepen van Columbus niet konden zien. Eigenlijk niet verwonderlijk als ik bedenk dat ik tijdens mijn ontwikkeling naar het Zijn in het zwarte gat, de singulariteit, aangekomen ben en daar nog steeds verblijf. En derhalve voorbij de waarnemingshorizon ben die daar bijhoort omdat zelfs licht niet aan het zwarte gat kan ontsnappen. Hierdoor word ik er steeds bewuster van dat ik, zoals ik in mijn boek duidelijk maak, wel in de wereld maar niet van de wereld ben. Ik sta aan de andere kant van het scherm, van de waarnemeningshorizon. Zoals de afbeelding weergeeft praten en filosoferen de mensen over deze kant en doen ze pogingen er te komen, maar ze blijven aan die kant omdat ze denken dat het Zijn net zo maakbaar is als alles wat ze tot nu toe gemaakt hebben en de illusie geeft dat ze het leven in hun macht hebben. Als gevolg van mijn positie vraag ik me af wat de zin van mijn bestaan is, wat ik hier te brengen heb als het scherm zo ondoordringbaar is. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat het leven me in deze positie gebracht heeft en via mij doet wat het doet en dat dat zinvol in zichzelf is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten